Volg ons op Sociale media en blijf op de hoogte van alle aanbiedingen!
Facebook / Twitter: @Woodprotects -- Instagram: Woodprotects
 

Duurzame producten

De woorden Duurzame producten worden veelvuldig op onze website genoemd, maar wat wordt hier eigenlijk mee bedoelt? Op deze pagina gaan wij graag wat dieper in op wat wij onder duurzame producten zien en waarom onze producten duurzaam zijn.

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid kan op vele dingen toepasbaar zijn. Maar als je naar het grote plaatje kijkt komt het erop neer dat in een duurzame wereld milieu, mensen en economie met elkaar in evenwicht zijn. In een niet-duurzame wereld is deze combinatie niet goed in balans en zal er roofbouw gepleegd worden doordat bijvoorbeeld natuurlijke rijkdommen sneller uitgeput worden dan dat ze kunnen herstellen. Om de balans aan te duiden wordt er vaak gesproken over een 'ecologische voetdruk' die achtergelaten wordt. De ecologische voetdruk is een maat voor de hoeveelheid ruimte per persoon er nodig is om alles wat deze persoon verbruikt te produceren. In de westerse wereld is het inmiddels zover gekomen dat deze ecologische voetdruk een veelvoud is geworden van de daadwerkelijke beschikbare ruimte. Ofwel, er zouden eigenlijk meerdere aardbollen moeten zijn om aan ieders consumptie behoefte te kunnen voorzien. Met duurzame producten is het mogelijk om deze combinatie weer verder in balans te brengen. Zo wordt er bij onze producten enkel gebruik gemaakt van gecertificeerd hout uit duurzaam geplante bossen.

Wat zijn duurzame goederen?

Er zijn al veel verschillende pogingen gedaan om te definiëren wat een duurzaam product precies is. Toch is er nog altijd verwarring over wat een duurzaam product precies inhoudt. Zo richt de ene definitie zich voornamelijk op de levensfasen waarin een product zit of zijn milieuvriendelijke eigenschappen kan laten zien, andere definities gaan weer dieper in op de impact op het milieu. Een andere interessante invalshoek is dat duurzame producten niet altijd alleen maar op de lage impact op het milieu beoordeeld moet worden, maar ook op de impact ten opzichte van vergelijkbare producten. Wat overeen komt bij alle definities is dat een duurzaam product een positieve of minder negatieve invloed moet hebben op het milieu bij zowel het produceren, gebruiken als verwerken.

Duurzame goederen in verschillende vormen.

Zoals in het vorige deel al duidelijk is geworden is een duurzaam product niet zomaar te specificeren. Hiervoor worden dan ook vaak drie categorieën gebruikt: een duurzaam product gericht op materialen, energie, of vervuiling. Een groen product gericht op materialen is een product dat minder materiaal dan conventionele producten gebruikt, alleen gerecycled of natuurlijk materiaal gebruikt, of is ontworpen om te worden hergebruikt. Een groen product gericht op energie gebruikt minder energie dan conventionele producten, maakt gebruikt van energie uit hernieuwbare bronnen, of produceert energie uit hernieuwbare bronnen. Een groen product met een focus op vervuiling is een product dat minder verontreinigend is dan conventionele producten, helemaal niet vervuild, of de vervuiling, veroorzaakt door andere producten, vermindert (Dangelico en Pontrandolfo, 2010).

De duurzame producten van WoodProtects.

Aangezien de producten van WoodProtects geen energie gebruiken is het duurzame karakter gericht op de factoren materialen en vervuiling. Door gebruikt te maken van gecertificeerd hout maken wij gebruik van milieuvriendelijk materiaal, en komen (tropische) bossen niet onnodig onder druk te staan. Doordat hout een hernieuwbare grondstof is, weinig fossiele brandstoffen vereist en daarnaast ook nog eens geschikt is voor hergebruik is hout een zeer milieuvriendelijk materiaal. Doordat het gecertificeerd hout is kan ook gegarandeerd worden dat het hout uit duurzaam beheerde bossen komt. Verantwoord beheerde bossen dragen bij aan de vermindering van klimaatverandering, omdat ze broeikasgassen vastleggen. Doordat hout ook herbruikbaar of biologisch afbreekbaar is, is het daarnaast stukken minder vervuilend dan conventionele producten.